Isyyden kielletyt tunteet Susanna Kalliomaa

ISBN:

Published:


Description

Isyyden kielletyt tunteet  by  Susanna Kalliomaa

Isyyden kielletyt tunteet by Susanna Kalliomaa
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | | ISBN: | 5.61 Mb

Isät eivät saa riittävästi tukea vanhemmuuteensaIsien synnytyksen jälkeinen masennus on vaiettu asiaIsien kielletyt tunteet ovat turhautumista, kiukustumista, ärsyyntymistä ja raivoa. Ne liittyvät usein parisuhteeseen, kun äideillä ne ovat yhteydessäMoreIsät eivät saa riittävästi tukea vanhemmuuteensaIsien synnytyksen jälkeinen masennus on vaiettu asiaIsien kielletyt tunteet ovat turhautumista, kiukustumista, ärsyyntymistä ja raivoa.

Ne liittyvät usein parisuhteeseen, kun äideillä ne ovat yhteydessä lapsiin.Isät potevat myös synnytyksen jälkeistä masennusta luultua enemmän. Isät eivät tunne saavansa riittävästi tukea vanhemmuuteensa. Eniten tunteita käsitellään toisten samassa elämäntilanteessa olevien miesten kanssa.Väestöliiton uusi julkaisu Isyyden kielletyt tunteet murtaa sitä myyttiä, että miehet eivät tunnista tunteitaan ja kerro niistä. Pyysimme, että leikki-ikäisten lasten isät kirjoittaisivat tunteistaan, joiden kokivat olevan syystä tai toisesta itselleen kiellettyjä.

Kutsuumme vastasi satakunta miestä.–Kirjoituksista selviää, että isillä kielteisiä tai kätkettyjä tunteita liittyi ennen kaikkea oman ajan puutteeseen, riittämättömyyden tunteeseen ja tarpeettomuuden kokemukseen, kertoo kirjan toimittaja Juha Jämsä. Miesten epävarmuuden, riittämättömyyden ja kyvyttömyyden kokemukset vanhempana näyttäisivät johtuvan puolison, muiden läheisten, neuvolan ja koko yhteiskunnan esiin tuomista epäluuloista miehen isyyttä kohtaan.

Miehet eivät tunnekaan saavansa tukea vanhemmuuteensa sen enempää neuvolasta kuin muista virallisista tahoista.–Isät saavat eniten apua vertaistuesta. Joskus neuvolat järjestävät vertaistukiryhmiä. Joillekin tuntemusten jakaminen kaverin kanssa on ollut erittäin merkityksellistä, toisille taas puoliso on tärkein ihminen, jonka kanssa tunteistaan voi puhua, toteaa perheneuvonnan koordinaattori Minna Oulasmaa Väestöliitosta.Monelle isälle lapsen ja etenkin vauvan itkun kuuntelu on ollut vaikea tunne­haaste. Omat suuttumuksen tunteet ovat nousseet esiin varsinkin, jos itkulle ei ole löydetty syytä.

Vaikka aineiston isät raportoivat aggressiivisista tunteistaan, vain harva myönsi toimineensa väkivaltaisesti.Aineiston kirjoituksista näkyy myös, miten taloudellinen vastuu ahdistaa isiä. Isät kokevat kantavansa pää­vastuun perheen taloudesta ja olevansa velvollisia turvaamaan tietyn elintason. Jos isä ei mielestään pysty täyttämään tätä velvoitetta toivomallaan tavalla, hän kokee riittämättömyyttä ja häpeää.Yllättäen miehet kuvaavat myös paljon onnen ja rakkauden tunteitaan.

Ovatko isien kielletyt tunteet osittain myönteisiä tunteita? – Voisiko olla niin, että isät haluavat kertoa siitä, mikä ei ole kulttuurisesti odotettua? Isät haluavat puhua isyyden myönteisistä tuntemuksista, koska kult­tuurinen keskustelu isyydestä on niin ongelmakeskeistä. Vastaavasti äidit puhuvat kielteisistä tunte­muksistaan, koska äitimyyttiin liittyy niin vahvat odotukset onnesta ja ilosta, selittää Juha Jämsä.Isien masennus – vaiettu asiaJämsän mukaan eräs kirjan silmiinpistävä tulos on isien tunteman masennuksen lisääntyminen. Synnytyksen jälkeistä masennusta esiintyy neljällä prosentilla isistä ja kymmenellä äideistä.

– Isien tuntema masennus on sivuvaikutusta siitä positiivisesta muutoksesta, että isät ottavat entistä enemmän vastuuta lapsen hoidosta. Mielialan laskulle altistavia asioita ovat elämäntilanteen yleinen mullistuminen vauvan tulon myötä, parisuhteen ongelmat, tunne- ja hoivataitojen puute, syyllistyminen ja syyllistäminen sekä jaksamiseen liittyvät syyt, Jämsä toteaa.Yksi leikki-ikäisten lasten isien vaikeita tunteita nostattava asia ovat parisuh­teeseen ja seksuaalisuuteen liittyvät haasteet lapsen syntymän jälkeen.

Vanhemmuuteen liittyvät kielteiset tunteet kohdistuvatkin miehillä naisia useammin parisuhde­asioihin, kun taas naisilla ne ovat kiinnittyneet miehiä useammin lapsiin. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että isyys toteutuu miesten mielissä enemmän rinnakkain äitiyden kanssa, kun taas äitiys koetaan naisten tunteissa enemmän parisuhteesta irralliseksi suhteeksi äidin ja lapsen välillä.Miehet hakevat mallia omaan vanhemmuuteensa paitsi omalta isältä myös äidiltään, puolisolta ja lähiympäristöstä. Isältä saatu malli kuvataan hyväksi silloin, kun oma isä on ollut läsnä ja vä­littävä, lämmin ja läheinen.

Läheisyys on se tee­ma, jossa tunteistaan kirjoittaneet miehet useimmiten haluavat tehdä eron omaan isäänsä ja aiempiin sukupolviin nähden. Oman isän läheisyyttä monet kirjoittajat muistavat kaivanneensa kertoessaan omasta suhteestaan lapsiinsa. Läheisyys onkin paremmin uuteen isyyteen liittyvä ominaisuus kuin perinteiseen isyyteen liittyvää.Isät vastasivat Väestöliiton kirjoituspyyntöön verkossa kesällä 2009.

Vastanneet isät asuivat eri puolilla Suomea, mutta suuri enemmistö tuli Etelä-Suomen yli 100 000 asukkaan kaupungeista. Peräti 70 prosenttia isistä eli avioliitossa ja 20 prosenttia avoliitoissa- joka kymmenennellä isällä ei ollut kumppania ja muutama isistä seurusteli. Puolet oli syntynyt 70- luvulla ja neljännes 60-luvulla. 93 isällä oli 174 lasta, lasten keski-ikä oli 10 vuotta, puolet lapsista oli alle nelivuotiaita.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Isyyden kielletyt tunteet":


dbestsurabaya.com

©2012-2015 | DMCA | Contact us